Błąd bazy danych WordPressa: [You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '%' at line 1]
SELECT * FROM wp_revslider_sliders %

Działalność Prowincji

Troska o chorych

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety kojarzone jest przede wszystkim z opieką nad chorymi, ubogimi i cierpiącymi. Założycielki ograniczyły pierwotnie tę opiekę do ludzi pozostających w swoich własnych domach. Z czasem jednak zaczęły powstawać liczne szpitale, gdzie trafiali chorzy nie mający warunków, by powrócić do zdrowia we własnych domach, czy też wymagający specjalistycznej pomocy i stałej pomocy medycznej. Obecnie w Prowincji Wrocławskiej prowadzonych jest kilka domów, w których otacza się opieką ludzi chorych, ale również starszych, którzy nie mogą liczyć na wsparcie swoich najbliższych.

Oto adresy tych domów:

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 2/4
50-329 Wrocław
tel. 071/321-44-01
www.zolwr.pl

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Słowiańska 3
58-200 Dzierżoniów
tel./fax 74/832-34-12 (13)
zol_dzierzonow@wp.pl

http://www.zoldzierzoniow.w8w.pl/

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety
Miłków 67
58-535 Miłków
tel. 75/761-03-23
nzoz_milkow@wp.pl
www.nzoz-milkow.pl

Ośrodek Rehabilitacyjny i Opiekuńczy  Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety
ul. Jana Kazimierza 1
59-610 Wleń
tel. 075/ 713-62-38
http://www.rehabilitacja-elzbietanki.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kolejowa 16
55-300 Środa Śląska
tel. 071/ 317-27-05

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Powstańców Śląskich 7
58-407 Chełmsko Śląskie
tel. 075/742-27-08

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Główna 36
57-256 Bardo Śląskie
tel. 074/817-13-03

Katechizacja

Do różnych zadań podejmowanych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety, od czasu zakończenia II wojny światowej, dołączyła katechizacja parafialna, a obecnie szkolna. Ta forma apostołowania stała się nowym doświadczeniem Zgromadzenia, które otwarte na potrzeby Kościoła chętnie włączyło się w tę jego troskę. Posoborowa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, przypomina, że „w wypełnianiu swego obowiązku wychowawczego Kościół, zapobiegliwy o wszystkie odpowiednie środki, troszczy się przed wszystkim o te, które są mu właściwe, a z których pierwszym jest katechizacja; ona to umacnia wiarę, karmi życie wedle ducha Chrystusowego, doprowadza do świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym i pobudza do działalności apostolskiej.” (Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, art. 4. w: Sobór Watykański II. Konstytucja, Dekrety, Deklaracje. Pallottinum 1968, s.317.)

Siostry Prowincji Wrocławskiej z katechetycznym orędziem wiary zwracają się do osób w różnym wieku; swym przepowiadaniem, wynikającym z misji udzielanej przez Kościół, obejmują dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Pracę katechetyczną siostry podejmują na 19 placówkach. Realizują to zadanie w duchu wdzięczności za wielkie zaufanie jakim je obdarzają poszczególne Kościoły diecezjalne, ale równocześnie z ogromnym zaangażowaniem wykorzystują wszystkie nadprzyrodzone i naturalne dary i talenty. Kościół bowiem stawia katechetom wysokie wymagania i nieustannie przypomina o doniosłości misji w jaką są włączeni. Uczynił to również Papież Jan Paweł II, podczas obchodzonego w dniach 9-10 grudnia 2000r. jubileuszu katechetów i nauczycieli religii. Mówił wówczas: „Wasza praca, drodzy katecheci nauczyciele religii, jest niezwykle potrzebna i wymaga od was nieustannej wierności Chrystusowi i Kościołowi. Wszyscy wierni bowiem mają prawo otrzymywać od tych, którzy z urzędu lub na mocy otrzymanego mandatu są odpowiedzialni za katechezę i przepowiadanie, odpowiedzi nie subiektywne, ale zgodne z niezmiennym nauczaniem Kościoła, z wiarą miarodajnie nauczaną od zawsze przez tych, którzy ustanowieni zostali nauczycielami.” (Homilia Ojca Świętego z okazji jubileuszu katechetów i nauczycieli religii. w: Katecheta 4/2001, s.5.)

Działalność wychowawcza | Domy dziecka i przedszkola

Od samego początku istnienia Zgromadzenia Siostry Elżbietanki podejmowały również zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Kontakt z chorymi w ich mieszkaniach był jednocześnie kontaktem z ich rodzinami, gdzie bardzo często można było spotkać opuszczone dzieci, pozbawione możliwości realizacji podstawowych potrzeb egzystencjalnych, wychowawczych i duchowych. Nie trzeba był długo czekać na to, by zakres zadań realizowanych przez młode Zgromadzenie zaczął się poszerzać. Istotnie pierwsze domy – filie były przede wszystkim miejscami, gdzie roztaczano opiekę nad chorymi, ale samo życie stawiało kolejne wyzwania. Co zrobić z dziećmi, których schorowani rodzice trafiali do zakonnego szpitalika, a stamtąd już nigdy nie powracali do swoich domostw osierocając często dość liczną gromadkę? Czy można było bezradnie przyglądać się dzieciom pozostawionym bez opieki, bo ich rodzice na całe dnie udawali się do licznie powstających w XIX wieku zakładów przemysłowych? Jak pomóc młodym ludziom dobrze przygotować się do dorosłego życia, bo nie trzeba było być szczególnie przenikliwym obserwatorem, by zauważyć, że w wielu wypadkach przyczyną biedy była niezaradność i nieumiejętność wykonywania najbardziej podstawowych czynności gospodarczych?

Kolejne lata działalności Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przysparzały mu licznych domów, w których podejmowano różnorodną działalność edukacyjno – wychowawczą. Przed II wojną światową do Prowincji Wrocławskiej przynależało 165 domów rozsianych po niemalże wszystkich miastach i wielu wioskach Dolnego Śląska. Na tych filiach prowadzono 120 przedszkoli , 14 sierocińców, kilka żłobków, 32 szkoły. Nowością, jak na przedwojenne czasy, było prowadzenie świetlic, w których przebywały dzieci rodziców pracujących w systemie zmianowym.( Dane dotyczące tego okresu zostały przytoczone za: S. M. Celin Cyman, Charyzmat a nowe potrzeby Kościoła. w: Wybrane materiały z obrad Kapituły Prowincjalnej Sióstr św. Elżbiety. Wrocław 23- 27 VII 1994 r. Maszynopis, Wrocław 1994.)

Obecnie praca wychowawcza prowadzona jest w siedmiu domach Zgromadzenia. W dwóch z nich znajdują domy dziecka: w Bolesławcu i w Legnicy, a w pięciu przedszkola: we Wrocławiu, w Kątach Wrocławskich, w Kożuchowie, w Jedlinie Zdroju i w Wałbrzychu.

Od zarania historii Zgromadzenia, aż po dziś dzień, zadanie wychowywania dzieci i młodzieży Siostry realizują zgodnie z pouczeniem Matki Franciszki Werner, Współzałożycielki Zgromadzenia: „Jeżeli w danym domu przyjmuje się dzieci, niechaj siostry będą dla nich troskliwymi matkami, naśladując Boskiego Przyjaciela dzieci…” (List Matki Franciszki z dnia 22 VII 1884 r.)

Adresy placówek wychowawczych:

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Kubika 4
59-700 Bolesławiec; tel. 75/732-22-64

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Słubicka 13
59-220 Legnica; tel. 76/862-04-32
http://www.domdzieci.eu/

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Januszowicka 32/34
53-135 Wrocław; tel. 71/367-74-75
http://www.przedszkole-elzbietanki.wroc.pl/

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
Ul. Piastowska 8
58-330 Jedlina Zdrój; tel. 74/ 845-53-32

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Staszica 4
55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 71/316-68-84

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Konopnickiej 13
67-120 Kożuchów; tel. 68/ 355-33-70

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 59
58-302 Wałbrzych: 74/847-72-57;
http://www.przedszkole-niepubliczne.eu/

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży | Domy rekolekcyjne

Posoborowa odnowa Kościoła uczyniła go bardziej otwartym dla laikatu, bez którego zresztą ten Kościół by nie istniał. Szczególną rolę w tym wzajemnym zbliżaniu odegrały licznie powstające ruchy kościelne. Wraz z tym zjawiskiem pojawiła się potrzeba kierowania poszczególnym grupami, towarzyszenia im, wchodzenia w ich struktury. I w tej sytuacji Zgromadzenie okazało się otwartym na ducha czasu. Siostry pracujące w poszczególnych parafiach angażowały się w powstające tam grupy, a wiele z nich same organizowały. Zadania w nich realizowane dotyczą przede wszystkim chrześcijańskiego wychowania, wewnętrznej formacji duchowej oraz edukacji religijnej i moralnej. Chcąc wskazać na konkretne zadania należałoby podkreślić zaangażowanie w ruchy: oazowy, Odnowy w Duchu Świętym, Eucharystyczny Ruch Młodych, Katolickie Stowarzyszenie Młodych, Kółka Liturgiczne (dla chłopców i dziewcząt), prowadzenie zespołów muzycznych, tj. chórów, schól. Trudno jest wymienić wszystkie grupy podając ich pełną nazwę, bo wiele z nich to po prostu wspólnoty modlitewne, spotykające się z siostrami na rozważaniu Pisma Świętego i wspólnym dzieleniu się doświadczeniem wiary.

Ważnym sposobem realizowania charyzmatycznego zadania wychowawczego jest praca z dziećmi boleśnie doświadczonymi materialną i moralną biedą. Corocznie w okresie wakacyjnym wiele sióstr organizuje dla takich dzieci kolonie i wspólne wyjazdy, a w ciągu całego roku stara się o zaradzenie ich trudnej sytuacji bytowej.

Prowincja Wrocławska posiada również dwa domy rekolekcyjne, w których prowadzone są rekolekcje i spotkania o charakterze religijnym. Organizatorami tych spotkań są zarówno Siostry Elżbietanki jak i kapłani czy też różne ruchy religijne. Domy te są w następujących miejscowościach:

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Krzeszów 29
58-405 Krzeszów; tel. 75/742-33-35;

http://www.elzbietankikrzeszow.pl
siostry@elzbietanki.wroclaw.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Obywatelska 3
58-150 Strzegom; tel. 74/855-18-61;

Adresy domów zakonnych

Dom Prowincjalny Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. św. Józefa 1/3

50-329 Wrocław; tel. 71/321-28-35;

siostry@elzbietanki.wroclaw.pl

www.elzbietanki.wroclaw.pl

Zakład Opiekuńczo Leczniczy
o profilu rehabilitacyjnym Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety

ul.św.Józefa 2/4
50-329 Wrocław; tel. 71/321-44-01
www.zolwr.pl

Dom Rekolekcyjno-Pielgrzymkowy
Zgromadzenia Sióstr św.Elżbiety

Krzeszów 29
58-405 Krzeszów; tel.75/742-33-35
www.elzbietankikrzeszow.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Pl. Katedralny 5
50-328 Wrocław; tel. 71/327-11-28

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Katedralna 11
50-328 Wrocław; tel. 71/327-11-33

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kanonia 11/12
50-328 Wrocław; tel. 71/327-11-15

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Pl. Strzelecki 22
50-224 Wrocław; tel. 71/788-91-89

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Januszewicka 32/34
53-135 Wrocław; tel. 71/367-74-75

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Pszczelarska 5
50-329 Wrocław; tel. 71/368-10-84

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Bardzka 2/4
50-515 Wrocław; tel. 71/782-60-77

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Główna 36
57-256 Bardo Śląskie; tel. 74/817-13-03

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kubika 4
59-700 Bolesławiec; tel. 75/732-44-50

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Powstańców Śląskich 7
58-407 Chełmsko Śląskie; tel. 75/742-27-08

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Domaniów 78
55-216 Domaniów; tel. 71/301-77-73

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Mickiewicza 13
57-340 Duszniki Zdrój; tel. 74/866-93-87

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Słowiańska 3
58-200 Dzierżoniów; tel. 74/831-35-43

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Ul. Piastowska 8

58-330 Jedlina Zdrój; tel. 74/ 845-53-32

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Staszica 4
55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 71/316-68-84

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Konopnickiej 13
67-120 Kożuchów; tel. 68/ 355-33-70

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kombatantów 9
57-350 Kudowa Zdrój; tel. 74/866-13-99

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Słubicka 13
59-220 Legnica; tel. 76/862-04-32

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Pl. Kościuszki 13
57-343 Lewin Kłodzki; tel. 74/ 869-84-92

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Wiejska 68
58-535 Miłków; tel. 75/ 761-03-23;
nzoz_milkow@wp.pl
www.nzoz.milkow.prv.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Polna 1
55-230 Miłoszyce; tel. 71/ 318-46-97

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Rydla 3
67-100 Nowa Sól; tel. 68/387-27-81

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Polna 14
55-051 Sobótka III; tel. 71/316-21-69

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Obywatelska 3
58-150 Strzegom; tel. 74/855-18-61;
s.elzbietanki@wp.pl

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
Al. Niepodległości 23
67-300 Szprotawa; tel. 68/376-30-33

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Kolejowa 16
55-300 Środa Śląska; tel. 71/ 317-27-05

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Westerplatte 24
58-100 Świdnica; tel. 74/ 853-05-38

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Główna 74
55-010 Święta Katarzyna; tel. 71/311-63-68

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Moniuszki 19
58-300 Wałbrzych; tel. 74/842-46-20;

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 59
58-302 Wałbrzych: 74/847-72-57;

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Piaskowa 5
58-304 Wałbrzych;tel.74/847-81-77

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. Jana Kazimierza 1
59-610 Wleń;tel.75/713-62-38

http://www.rehabilitacja-elzbietanki.pl/

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 26
68-200 Żary;tel.68/374-68-81

DOM REKOLEKCYJNY

www.mlodziezelzbietanska7.blogspot.com;

www.domrekolekcyjny7.blogspot.com;

www.pielgrzymkarokitno7.blogspot.com

Translate »