Vsmart Extensions
Działalność wychowawcza | Domy dziecka i przedszkola

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA
DOMY DZIECKA I PRZEDSZKOLA


Od samego początku istnienia Zgromadzenia Siostry Elżbietanki podejmowały również zadanie chrześcijańskiego wychowania dzieci i młodzieży. Kontakt z chorymi w ich mieszkaniach był jednocześnie kontaktem z ich rodzinami, gdzie bardzo często można było spotkać opuszczone dzieci, pozbawione możliwości realizacji podstawowych potrzeb egzystencjalnych, wychowawczych i duchowych. Nie trzeba był długo czekać na to, by zakres zadań realizowanych przez młode Zgromadzenie zaczął się poszerzać. Istotnie pierwsze domy - filie były przede wszystkim miejscami, gdzie roztaczano opiekę nad chorymi, ale samo życie stawiało kolejne wyzwania. Co zrobić z dziećmi, których schorowani rodzice trafiali do zakonnego szpitalika, a stamtąd już nigdy nie powracali do swoich domostw osierocając często dość liczną gromadkę? Czy można było bezradnie przyglądać się dzieciom pozostawionym bez opieki, bo ich rodzice na całe dnie udawali się do licznie powstających w XIX wieku zakładów przemysłowych? Jak pomóc młodym ludziom dobrze przygotować się do dorosłego życia, bo nie trzeba było być szczególnie przenikliwym obserwatorem, by zauważyć, że w wielu wypadkach przyczyną biedy była niezaradność i nieumiejętność wykonywania najbardziej podstawowych czynności gospodarczych?

Kolejne lata działalności Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety przysparzały mu licznych domów, w których podejmowano różnorodną działalność edukacyjno - wychowawczą. Przed II wojną światową do Prowincji Wrocławskiej przynależało 165 domów rozsianych po niemalże wszystkich miastach i wielu wioskach Dolnego Śląska. Na tych filiach prowadzono 120 przedszkoli , 14 sierocińców, kilka żłobków, 32 szkoły. Nowością, jak na przedwojenne czasy, było prowadzenie świetlic, w których przebywały dzieci rodziców pracujących w systemie zmianowym.( Dane dotyczące tego okresu zostały przytoczone za: S. M. Celin Cyman, Charyzmat a nowe potrzeby Kościoła. w: Wybrane materiały z obrad Kapituły Prowincjalnej Sióstr św. Elżbiety. Wrocław 23- 27 VII 1994 r. Maszynopis, Wrocław 1994.)

Obecnie praca wychowawcza prowadzona jest w siedmiu domach Zgromadzenia. W dwóch z nich znajdują domy dziecka: w Bolesławcu i w Legnicy, a w pięciu przedszkola: we Wrocławiu, w Kątach Wrocławskich, w Kożuchowie, w Jedlinie Zdroju i w Wałbrzychu.

Od zarania historii Zgromadzenia, aż po dziś dzień, zadanie wychowywania dzieci i młodzieży Siostry realizują zgodnie z pouczeniem Matki Franciszki Werner, Współzałożycielki Zgromadzenia: "Jeżeli w danym domu przyjmuje się dzieci, niechaj siostry będą dla nich troskliwymi matkami, naśladując Boskiego Przyjaciela dzieci..." (List Matki Franciszki z dnia 22 VII 1884 r.)


Adresy placówek wychowawczych:

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Kubika 4
59-700 Bolesławiec; tel. 75/732-22-64

Dom Dziecka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Słubicka 13
59-220 Legnica; tel. 76/862-04-32

http://www.domdzieci.eu/

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Januszowicka 32/34
53-135 Wrocław; tel. 71/367-74-75

http://www.przedszkole-elzbietanki.wroc.pl/

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
Ul. Piastowska 8
58-330 Jedlina Zdrój; tel. 74/ 845-53-32

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Staszica 4
55-080 Kąty Wrocławskie; tel. 71/316-68-84

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. Konopnickiej 13
67-120 Kożuchów; tel. 68/ 355-33-70

Przedszkole Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
ul. 11 Listopada 59
58-302 Wałbrzych: 74/847-72-57;
http://www.przedszkole-niepubliczne.eu/