Vsmart Extensions
Formacja
PDF

"Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał..." /J 15,16/


ROZEZNANIE-dziewczętom zainteresowanym życiem zakonnym i pragnącym bliżej poznać nasz styl życia i posługiwania, dajemy możliwość spędzenia w naszej wspólnocie określonego czasu.

ASPIRANTURA- Aspirantką może zostać młoda dziewczyna, która pragnie zapoznać się bliżej z życiem i posługą w naszym Zgromadzeniu. W tym czasie przebywa ona we własnej rodzinie lub wspólnocie zakonnej. Aspirantura pomaga kandydatce w podjęciu decyzji odnośnie rozpoczęcia postulatu, daje jej możliwość bliższego poznania Zgromadzenia i rozpoznania autentyczności swego powołania. Formacja początkowa zaczyna się od postulatu i trwa do dnia złożenia profesji wieczystej.

W naszym Zgromadzeniu formacja początkowa obejmuje następujące stopnie: - Postulat - Nowicjat - Juniorat.

POSTULAT

Postulat

- do postulatu może być przyjęta kandydatka, która jest przekonana o swym powołaniu do życia w naszym Zgromadzeniu i dlatego prosi o przyjęcie do postulatu. Postulat jest czasem próby, etapem formacji przygotowującym do nowicjatu.. Powinien trwać przynajmniej sześć miesięcy. Warunkami koniecznymi do przyjęcia są: - dobrowolny wybór naszej formy życia - przydatność umysłowa, moralna i społeczna - zdrowie fizyczne i psychiczne konieczne do spełniania zadań w naszym Zgromadzeniu - szczera wola do podjęcia życia wspólnego

NOWICJAT-w dniu rozpoczęcia nowicjatu ma miejsce uroczystość zwana obłóczynami, podczas której postulantki otrzymują przyjęty w naszym Zgromadzeniu strój zakonny z białym welonem oraz imię zakonne. Jeśli wyrażą życzenie, mogą zatrzymać imię chrzestne. Otrzymują również nasze Konstytucje, obowiązujące Statuty prowincji oraz Oficjum. Nowicjat jest bezpośrednim przygotowaniem do Pierwszej Profesji i służy głębszemu wprowadzeniu w życie naszego Zgromadzenia. Nowicjat trwa jeden pełny rok. W dniu zakończenia nowicjatu siostra składa Pierwszą Profesję, zobowiązując się do zachowania trzech rad ewangelicznych. Z chwilą złożenia Pierwszej Profesji, siostra otrzymuje czarny welon oraz medal Zgromadzenia z wizerunkiem Św. Elżbiety.

JUNIORAT- formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa do profesji wieczystej. Okres ślubów czasowych trwa pięć lat. Pierwsze śluby składa się na jeden rok, a następnie dwukrotnie odnawia się co dwa lata. Znakiem profesji wieczystej jest poświęcona obrączka.

FORMACJA PERMANENTNA-aby coraz lepiej odpowiadać Bożemu powołaniu, po ostatecznym włączeniu do naszego Zgromadzenia, na każdej siostrze spoczywa obowiązek dalszego dokształcania się. Dokształcanie wymaga przede wszystkim: - stałego dążenia do wzrostu duchowego - odpowiedniej formacji religijno – kulturalnej i uzupełnienia kwalifikacji zawodowych w celu skuteczniejszego wypełniania zadań charytatywno – apostolskich - umiejętność dostosowania się do zmiennych warunków czasu oraz wyrastających z tego wymagań i zadań, w pełnej wierności swemu powołaniu i charyzmatowi Zgromadzenia.